CACIB Wroclaw (PL)

CACIB Wroclaw am 23.09.2017, Zuchtrichter Hr. Jan Ryk  (PL)

Rüden/Offeneklasse:
V1 –
Bart od Jersinskeho Potokoa, Bes.: Prof. Ing. Zdenek Bohuslavek, CAC, Res.CACIB

Rüden/Championklasse:
V1 –
Dave-Jasco von der Riednelke, Bes.: J. Post, CAC, CACIB, BOB

Hündin/Jugendklasse:V1 – Athea Artic shine, Bes.: Truhlikova N., CAC, Jugend-BOB

Hündin/Zwischenklasse:
V1 –
Ayla-Joyce vom Elsebachtal, Bes.: J. Post, CAC, CACIB, BOS
V2 –
Florencja Bursztnowy Zakatek, Bes. V. Korpalska, CAC, Res.CACIB